Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Α.    Γενικά

Ο παρών ιστότοπος www.bioderma.gr ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «NAOS SKIN CARE GREECEΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, στην οδό Ποσειδώνος και Σ. Δαβάκη αρ. 23 (εφεξής αναφερόμενη ως η «Εταιρεία» ή «εμείς»). Η Εταιρεία μας είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας στην ενότητα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».

Η ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν βασική προτεραιότητα για εμάς. Έτσι, στο πλαίσιο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, η Εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ΕΕ/2016/679 («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ» ή «GeneralData Protection Regulation» ή «GDPR»).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει δημιουργηθεί με σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς μέσω του παρόντος ιστότοπου, τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να τα επεξεργαστούμε, καθώς και με ποιους τρίτους ενδέχεται να διαμοιραστούμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα. Επιπλέον, με την παρούσα σας ενημερώνουμε για τον τρόπο με τον οποίο η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των «cookies».

Β.    Η έννοια των προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην έννοια των «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» υπάγεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (το «υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως σε όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Έτσι, τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία των επισκεπτών του ιστοτόπου μας όπως, ενδεικτικώς, το όνομα του χρήστη που επισκέπτεται τον ιστότοπό μας, τυχόν φωτογραφίες προφίλ του, αγοραστικές συνήθειές του, τη διεύθυνση κατοικίας του ή τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου σας, τη διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας καθώς και τα cookies.

Γ.    Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, είναι πιθανό να συλλέγουμε/λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα σας τα οποία εσείς μας παρέχετε άμεσα (όπως π.χ. σε περιπτώσεις όπου δημιουργείτε κάποιον ηλεκτρονικό λογαριασμό ή όταν επικοινωνείτε απευθείας με εμάς ή όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμό που πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα μας), ενώ είναι δυνατό να συλλέγουμε τα εν λόγω δεδομένα μέσω των cookies ή από τρίτα μέρη. Με τη ρητή συγκατάθεσή σας ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς τα εξής προσωπικά δεδομένα κατά τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας:

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα επιθυμείτε. Για το σκοπό αυτό, θα σας ζητηθεί να μας παράσχετε οικειοθελώς το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση email σας ή την ταχυδρομική σας διεύθυνση.

 • Όταν εγγράφεστε για να λαμβάνετε ενημερωτικό ή άλλο προωθητικό υλικό (Newsletter):

Μας παρέχετε το όνομά σας, τη διεύθυνση email σας ή / και την ημερομηνία γέννησής σας προκειμένου να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό ή άλλο προωθητικό υλικό αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, προσαρμοσμένο στις προσωπικές σας ανάγκες.

 • Όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμό που πραγματοποιούμε στην ιστοσελίδα μας:

Στο πλαίσιο συμμετοχής σας σε διαγωνισμό που τυχόν πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να σας ζητηθεί να μας παράσχετε οικειοθελώς οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία: το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση email σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησής σας ή / και τη φωτογραφία σας.

Τα στοιχεία αυτά θα τα χρησιμοποιήσει η εταιρεία μας προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια του εκάστοτε διαγωνισμού και να σας αποσταλούν τα δώρα του διαγωνισμού, προσαρμοσμένα στον τύπο δέρματός σας και στην ηλικία σας.

Επίσης, με τη ρητή συγκατάθεσή σας, η εταιρεία μας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό προκειμένου να σας αποστείλει ενημερωτικό ή άλλο προωθητικό υλικό αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Σε κάθε περίπτωση, το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο κάθε διαγωνισμού αλλά και ο σκοπός επεξεργασίας θα αναγράφονται λεπτομερώς στους όρους του εκάστοτε διαγωνισμού.

 • Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας:

Εκτός από τα ανωτέρω δεδομένα που ενδέχεται να μας παρέχετε οικειοθελώς, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μέσω τεχνολογίας ανίχνευσης δεδομένων, όπως π.χ. μέσω των cookies ή της διεύθυνσης IP σας.

Σχετικά με τη χρήση των cookies μπορείτε να ενημερωθείτε παρακάτω στο κεφάλαιο «Πολιτική Cookies».

Δ.    Πολιτική Cookies – Social plugins

 1. Τι είναι τα cookies;

Όπως οι περισσότεροι διαδικτυακοί τόποι, ο παρών ιστότοπος αποδέχεται τη χρήση cookies, προκειμένου να παρέχουμε στο χρήστη μία πιο εξατομικευμένη εμπειρία αλλά και για να εντοπίσουμε επαναλαμβανόμενα πρότυπα γενικής χρήσης για την καλύτερη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία ο διακομιστής μεταβιβάζει στον περιηγητή σας (web browser) όταν επισκέπτεστε διάφορες ιστοσελίδες. Ο περιηγητής αποθηκεύει τα cookies και μας δίνει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας ως επισκέπτη/χρήστη στην ιστοσελίδα και σε καμία περίπτωση δεν αφορά προσωπική αναγνώριση. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies. Ωστόσο, εσείς μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας ώστε να μην αποδέχεστε τα cookies ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε κάθε cookie ξεχωριστά. Ο περιορισμός αυτός ενδέχεται να μην σας επιτρέψει την περιήγηση σε ορισμένες ιστοσελίδες ή μέρος αυτών.

 1. Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα εξής cookies:

 • Analytics cookiesΤα αναλυτικά cookies μάς επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών και να βλέπουμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπο όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου, για παράδειγμα, εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που χρειάζονται.
 • Τεχνικά cookies: Αφορούν αυστηρά στη χρήση της ιστοσελίδας. Είναι απαραίτητα για να σας προσφερθούν σωστά και με ακρίβεια οι υπηρεσίες που αναζητάτε.
 • Cookies κοινωνικής δικτύωσης: Μέσω αυτών των cookies μας παρέχεται η δυνατότητα να ενσωματώσουμε περιεχόμενο από ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραζόμαστε widgets κοινωνικής δικτύωσης ή να προσαρμόζουμε την εμπειρία σας βάσει των πληροφοριών που σας αφορούν και έχετε μοιραστεί προηγουμένως μέσω των κοινωνικών σας λογαριασμών.
 1. Google analytics

Ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης δεδομένων, που προσφέρεται από την Google. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies καθώς και ένα ψευδωνυμοποιημένο προφίλ χρήσης με σκοπό να διευκολυνθεί η ανάλυση της χρήσης που κάνετε στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης της ιστοσελίδας μας, για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες ιστοσελίδας και για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου για τους σκοπούς της έρευνας αγοράς, ανάλογα με τις ανάγκες. Οι διευθύνσεις IP καθίστανται ανώνυμες, ώστε να μην είναι δυνατή η αντιστοίχιση (λεγόμενο IP-masking). Καμία άλλη πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει σε τυχόν προσωπική σας αναγνώριση (personally identifiable information) δεν διαβιβάζεται στην Google για το σκοπό λειτουργίας των Google Analytics.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση σας (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσής σας) μεταφέρονται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν για λόγους στατιστικής διαγράφονται από τα Google Analytics μετά από [__] μήνες. Στις αναφορές που συντάσσονται βάσει των Google Analytics δεν υφίσταται πλέον αναφορά σε πρόσωπα.

Η Google μπορεί επίσης να διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται από το νόμο ή εάν τυχόν τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα δεδομένα εκ μέρους της. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Google Analytics, επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από την Google, με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και για τον ανωτέρω σκοπό. Αν δεν επιθυμείτε η Google να λαμβάνετε πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις σελίδες, μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics πατώντας εδώ.

 1. Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης (social media plugins)

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται πρόσθετες εφαρμογές (social media plug-ins) που οδηγούν στις εξής σελίδες κοινωνικής δικτύωσης:

– Facebook

– Instagram

Σε περίπτωση που βρεθείτε σε μια σελίδα στον ιστότοπό μας, στην οποία έχουμε ενσωματώσει ένα social media plug-in, ο περιηγητής θα επικοινωνήσει με το διακομιστή του κάθε παρόχου (π.χ. Facebook) προκειμένου να φορτώσει το plug-in και να το προβάλει. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο πάροχος της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση IP σας. Όταν φορτώσει το plug-in, ο πάροχος της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης ενσωματώνει το περιεχόμενο που διαθέτει στον ιστότοπό μας.

Σε περίπτωση που πατήσετε το σχετικό σύμβολο (plug-in) και μεταφερθείτε στον αντίστοιχο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, τότε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται από τον αντίστοιχο πάροχο (Facebook) και υπόκειται στην πολιτική προστασίας δεδομένων των εν λόγω παρόχων.

Ε.    Σκοπός και αρχές επεξεργασίας των δεδομένων σας

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει από εσάς κατά σύννομο και θεμιτό τρόπο. Ζητάμε να μας παράσχετε μόνο τις απολύτως αναγκαίες πληροφορίες για το σκοπό που πρόκειται να γίνει η επεξεργασία. Επίσης, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στους σκοπούς για τους οποίους μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας ή άλλως για το σκοπό λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας. Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται ως εξής:

 • Για να απαντήσουμε στα ερωτήματα και τα σχόλιά σας:

Προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματα ή τα σχόλια που μας έχετε υποβάλει στη Φόρμα Επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, η Εταιρεία μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στη διεύθυνση e-mail που μας έχετε δηλώσει.

 • Για να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό, προσφορές ή προσκλήσεις σε εταιρικές εκδηλώσεις:

Εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό, η Εταιρεία μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε χορηγήσει οικειοθελώς (e-mail ή τηλέφωνο) είτε μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω αποστολής γραπτού μηνύματος (sms) με σκοπό να σας αποστείλουμε σχετικό ενημερωτικό υλικό για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες μας και τις λοιπές προωθητικές ενέργειές μας, προσαρμοσμένα στο ηλικιακό σας group και στις προσωπικές σας ανάγκες. Συγκεκριμένα, θα μπορούμε να σας αποστείλουμε:

 • Newsletter/ Ενημερωτικό δελτίο
 • Προσφορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 • Προσκλήσεις σε εκδηλώσεις
 • [Συμπληρώστε εάν κρίνετε ότι πρέπει να αναφερθεί κάτι επιπλέον]
 • Για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας:

Χρησιμοποιούμε τα cookies που έχουν συγκεντρωθεί κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, σύμφωνα με τον τρόπο που εκτέθηκε ανωτέρω, με σκοπό να αυξήσουμε τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας και προκειμένου να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο και την επισκεψιμότητά της.

 • Για εσωτερικούς σκοπούς:

Πέραν των ανωτέρω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης, ανάλυσης και διασφάλισης της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης και της πρόληψης έναντι απάτης.

ΣΤ. Με ποιους μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη, εφόσον αυτό:

(α) επιβάλλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από το νόμο ή

(β) είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του ιστοτόπου μας ή

(γ) είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας χορηγήσατε τα προσωπικά σας δεδομένα, τηρουμένων των εγγυήσεων της οικείας νομοθεσίας.

Ενδέχεται να αναθέτουμε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη διεκπεραίωση ορισμένων υπηρεσιών και λειτουργιών του ιστοτόπου ή/και των υπηρεσιών που μας έχετε ζητήσει να σας παράσχουμε, όπως ενδεικτικά η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Σε αυτά τα πρόσωπα διαβιβάζονται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανατεθειμένων υπηρεσιών, ενώ τα εν λόγω πρόσωπα δεσμεύονται παράλληλα έναντι της Εταιρείας μας ως προς την εμπιστευτικότητα και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σχετικές συμβάσεις.

Ζ.    Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να τα προστατεύσουμε. Προς το σκοπό αυτό, μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοί μας επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μόνο για το σκοπό επεξεργασίας τους.

Ωστόσο, μια μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί ποτέ να χαρακτηριστεί ως 100% ασφαλής. Συνεπώς, παρόλο που καταβάλλουμε όλες τις εύλογες προσπάθειες και παρότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την προστασία των δεδομένων που μας παρέχετε από κακόβουλες ενέργειες. Ωστόσο, προκειμένου να προστατεύσουμε τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στο σύστημά μας, έχουμε εφαρμόσει διάφορα τεχνικά μέτρα ασφαλείας, ώστε να μην μπορούν μη εξουσιοδοτημένα άτομα να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας.

Η.    Σχετικά με τα δικαιώματά σας

Δυνάμει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ΕΕ/2016/679, ως Υποκείμενο Δεδομένων, έχετε ανά πάσα στιγμή, μεταξύ άλλων, τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που βρίσκονται υπό επεξεργασία από την Εταιρεία μας.
 • Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τη διόρθωση, τη συμπλήρωση ή τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η Εταιρεία μας, ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε δώσει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, απευθύνοντας σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στην Εταιρεία μας, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω υπό Ι.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Θ.   Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Σε περίπτωση που στην ιστοσελίδα περιέχονται εξωτερικοί σύνδεσμοι (links/hyperlinks) ή διαφημιστικά banners που παραπέμπουν ή δίνουν πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων, η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη. Η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, πληρότητα και νομιμότητα των πληροφοριών που περιέχονται στις ιστοσελίδες τρίτων, ούτε ευθύνεται για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ιδιοκτήτες των εν λόγω ιστοσελίδων.

Ι.     Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα ή απορία προκύψει αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής στοιχεία:

NAOS SKIN CARE GREECE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διεύθυνση: Ποσειδώνος και Σ. Δαβάκη αρ. 23, Μεταμόρφωση, Αττική, 14451

Τηλέφωνο: 210-2835438

[Email] : info@gr.naos.com